Policy

Miljöpolicy

Ormås Trädgårdsservice är miljödiplomerade av Göteborgs Kommun. Detta innebär att vi följer en specifik miljöpolicy.

Syftet med vår miljöpolicy är att ge en hälsosam miljö till våra anställda, våra kunder samt till allmänheten.

Vi är noga med att se till så att alla våra fordon är miljöanpassade och vi använder enbart drivmedel som är miljögodkända.

Vi är stolta vinnare av Mölndals kommuns miljöpris år 2005

Arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljöpolicy syftar till att värna om våra medarbetare, se till så att ohälsa förebyggs, samt motverka olycksfall i arbetet.

Vi vill, genom vår arbetsmiljöpolicy, uppnå en god arbetsmiljö. Detta ska ske genom att fästa stor vikt vid arbetet för ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.